-- UTYLIZACJE --

Karta przekazania odpadu

Reguacje prawne

 Na podstawie przepisów Ustawy o Odpadach, Dz. U. nr 62, poz. 628 z 20.06.2001r. z późniejszymi zmianami każdy podmiot, którego działalność powoduje powstawanie odpadów jest zobowiązany: zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość zapewniać odzysk zgodny z zasadami ochrony środowiska, jeżeli niemożliwe jest działanie zapobiegające ich powstawaniu zapewnić unieszkodliwienie, jeżeli niemożliwe jest poddanie odpadu odzyskowi. Zasady postępowania z odpadami : Przyjmujemy do utylizacji wszystkie zakupione w firmie CEL-KOM-1 zużyte taśmy barwiące, tusze i tonery do drukarek oraz innego sprzętu drukującego.
 Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny. Oznacza to że, towar przyjmowany do utylizacji powinien być posegregowany i zabezpieczony, pojemniki po tuszach i tonerach muszą być czyste. Przesyłka powinna zawierać Formularz przekazania odpadów z nazwą firmy/instytucji, która przekazuje odpad, rodzajem oraz ilością przekazanego odpadu. Klient jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia osoby zajmującej się utylizacją w celu umówienia terminu odbioru/wysyłki oraz ilości odpadu.