REKLAMACJE

Aby złożyć reklamację należy dostarczyć reklamowany produkt:

, w miarę moliwości w oryginalnym opakowaniu do siedziby naszej firmy. Mogą też państwo skorzystać z poniższego formularza w celu zgłoszenia i opisania występującego z produktem problemu. Klient dostarczający produkt do reklamacji powinien dostarczyć także:
  • 1.Dowód zakupu
  • 2.Akcesoria
  • 3.Opis problemy/ lub wypełnić formularz reklamacji
FORMULARZ REKLAMAYJNY  
Klient/ Firma:
Reklamowany produkt:
Nr. dokumentu/ Data zakupu
Opis reklamacji: